Vzdělávací seminář:
Zásoby z účetního a daňového pohledu

Číslo semináře / VS: 33543

Přednáší Tomáš Líbal
účetní poradce
Termín pátek 30. října 2020
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

URČENO

Seminář je určen účetním a dalším pracovníkům působícím v oblasti zásob.

OBSAH

• členění zásob,
• zásady účtování o zásobách – způsob „A“ a „B“,
• oceňování zásob při pořízení a úbytku,
• změny v účtování o zásobách,
• zásoby v účetní závěrce,
• DPH a daň z příjmů související se zásobami  .

Řešení příkladů účtování: 
• nakoupené zásoby způsob „A“, 
• cenové odchylky,  
• dobropisy (opravné daňové doklady),  
• nakoupené zásoby způsob „B“,  
• zásoby vytvořené vlastní činností, 
• inventarizační rozdíly a uzávěrkové účetní případy, 
• DPH související se zásobami.

Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH