Vzdělávací seminář:
Základy účetnictví - 3denní SPECIÁL

Číslo semináře / VS: 33574

Přednáší Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce
Termín od středy 21. do pátku 23. dubna 2021
Začátek

9:00 - 15:45

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Kurz je určen především začínajícím účetním, ale také manažerům, příp. majitelům firem. Posluchač nemusí mít předchozí znalosti v oboru účetnictví.

OBSAH

▪ základní pojmy z oblasti podnikání, účetnictví a daní,
▪ právní úprava účetnictví (účetní jednotka, účetní období, inventarizace, náležitosti dokladů), 
▪ struktura aktiv a pasiv a jejich oceňování,
▪ náklady a výnosy – pravidla pro jejich vykazování a členění,
▪ principy, metody a zásady účetnictví,
▪ směrná účtová osnova, její struktura a účtový rozvrh,
▪ úschova účetních záznamů,
▪ účetní závěrka.

Součástí studijních textů je publikace Účetnictví principy a techniky (vyd. ICÚ 2018) - "kuchařka", kterou budete mít stále po ruce.

Pro členy SÚ
6 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
7 770 Kč
s DPH