Vzdělávací seminář:
Zahraniční obchod se zbožím z pohledu uplatňování DPH a celních předpisů

Číslo semináře / VS: 33536

Přednáší Marek Reinoha
poradce v oblasti cel a unijního obchodu
Termín pátek 30. října 2020
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

URČENO

Pracovníkům nákupních a prodejních oddělení, logistických a ekonomických  útvarů a příp. celním deklarantům, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

OBSAH

 1. Informace o změnách v DPH a celních předpisech dotýkajících se zahraničního obchodu se zbožím.
 2. problematika DPH při provádění vnitrounijního obchodu se zbožím:
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám registrovaným k DPH (s pohybem zboží, bez pohybu zboží) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, prokazování dodání zboží do jiné členské země EU, osvobození od DPH
 • dodání zboží do jiné členské země EU v rámci jedné osoby (přemístění obchodního majetku) – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, osvobození od DPH
 • dodání zboží do jiné členské země EU s montáží – místo zdanitelného plnění, daňové doklady.
 • dodání zboží do jiné členské země EU osobám neregistrovaným k DPH -– místo zdanitelného plnění, daňové doklady
 • pořizování zboží z jiné členské země EU – místo zdanitelného plnění, daňové doklady, vznik povinnosti přiznat daň
 • dodávání a pořizování zboží v rámci třístranných obchodů
 • konsignační sklady
 1. problematika DPH a celních předpisů při provádění mimounijního obchodu se zbožím
 • uplatňování DPH při dovozu a vývozu zboží
Pro členy SÚ
2 290 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH