Vzdělávací seminář:
Zahraniční home office

Číslo semináře / VS: 33656

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňová poradkyně
Termín pondělí 12. prosince 2022
Začátek

9:00 - 14:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

S ohledem na pandemii jsme si zvykli, že mnozí zaměstnanci pracují z domova. Ne všichni zaměstnanci pracují na území České republiky, a proto vedle právních otázek spojených prací z domova je třeba zabývat se i problematikou daňovou a pojistnou. Seminář je zaměřen na práci zaměstnanců z domova, a to ať již prací vykonávanou v zahraničí jen nahodile, tak i soustavně.

OBSAH

Zdanění

 • zdanění příjmů za práci v České republice a z domova v zahraničí,
 • jak ovlivňuje zdanění daňová rezidence zaměstnance a jak se určuje,
 • pravidla zdanění podle domácího daňového zákona a smluv o zamezení dvojího zdanění,
 • jak vypočítat základ daně z části příjmu zdanitelného v ČR,
 • položky snižující základ daně, slevy na dani – je možné je uplatnit?,
 • povinnosti českého zaměstnavatele v České republice a v zahraničí,
 • zálohy na daň, kdy ano a kdy ne,
 • roční zúčtování, kdy ano a kdy ne,
 • roční vyúčtování,
 • zamezení dvojího zdanění.

 

Sociální a zdravotní pojištění

 • zaměstnanec pracující jen ze zahraničí a jeho pojištění,
 • jak určit bydliště zaměstnance pro účely sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanec střídavě pracující v ČR a v zahraničí (Evropská unie) – kam platit pojištění,
 • princip pojištění v jediném státě – Evropská unie,
 • rozdíly podle dvoustranných smluv,
 • formulář A1, jak obstarat,
 • povinnosti českých zaměstnavatelů v ČR a v zahraničí.

 

Praktické příklady

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH