Vzdělávací seminář:
Vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, zejména do členských států EU, EHP a Švýcarska

Číslo semináře / VS: 33651

Přednáší Mgr. Magdaléna Vyškovská
daňová poradkyně
Termín středa 21. září 2022
Začátek

9:00 - 14:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

 

URČENO

Pro personalisty, mzdové účetní, další pracovníky v oblasti HR, finanční manažery, kteří chtějí získat komplexní informaci o povinnostech zaměstnavatelů i zaměstnanců souvisejících s vysíláním zaměstnanců do EU.

OBSAH

CO JE TO VYSLÁNÍ Z POHLEDU RŮZNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

*  evropské právo a vyslání

*  vyslání na pracovní cestu a vyslání podle evropských předpisů

*  vyslání na pracovní cestu a placení sociálního a zdravotního pojištění právo sociálního zabezpečení.

*  vyslání na pracovní cestu a zdanění v zahraničí (kdy a proč)

 

PRACOVNÍ CESTA A VYSLÁNÍ

*  nárok na cestovní náhrady,

*  možnost snížení nároku na zahraniční stravné,

*  místo výkonu práce v zahraničí.

 

VOLNÝ POHYB SLUŽEB A LIMITY A POVINNOSTI ČESKÉHO PODNIKATELE

*  co je to volný pohyb služeb,

*  kdy se nejedná volný pohyb služeb, ale o usazení a související povinnosti.

 

MINIMÁLNÍ A SROVNATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY VE STÁTĚ VYSLÁNÍ PO NOVELIZACI SMĚRNICE

*  informace o povinnosti garantovat minimální pracovní podmínky,

*  povinnost poskytovat odměnu namísto minimální mzdy podle předpisů státu vyslání,

*  doklady, které musí vyslaný pracovník mít s sebou,

*  řetězení vyslání pracovníků na stejnou pracovní pozici na stejném místě a její dopady  

*  omezení délky vyslání zaměstnanců a aplikace všech lokálních předpisů státu vyslání

*  srovnatelné pracovní podmínky ve státě vyslání versus minimální podmínky ve státě vyslání,

*  vyslání agenturních zaměstnanců a povinnosti agentury práce a uživatele

*  přidělení k jinému zaměstnavateli do jiného členského státu versus vyslání agenturou práce ve světle směrnice o vysílání pracovníků

*  povinné hlášení vyslání zaměstnanců před zahájením vyslání

 

NOTIFIKACE VE STÁTĚ VYSLÁNÍ – PŘÍKLADY Z JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ

*  Slovensko, Rakousko, Francie, Německo atd.,

*  sankce za nesplnění notifikačních povinností.

 

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VČETNĚ ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A VYSLÁNÍ

*  vyslání,

*  nesplnění podmínek pro vyslání pro účely sociálního zabezpečení a jeho dopady

*  souběžně vykonávaná činnost,

*  výjimka,

*  formulář A1 (existují výjimky, kdy ho zaměstnanec nepotřebuje?).

 

STÁLÁ PROVOZOVNA A POVINNOSTI PRO VYSÍLAJÍCÍ ZAMĚSTNAVATELE

*  kdy vzniká českému zaměstnavateli v zahraničí stálá provozovna,

*  povinnosti českých zaměstnavatelů při vzniku stálé provozovny,

*  situace, kdy stálá provozovna nevzniká.

 

ZDANĚNÍ VYSLANÝCH ZAMĚSTNANCŮ VE STÁTĚ VYSLÁNÍ

*  zdanění v případě vzniku stálé provozovny,

*  zdanění vyslaných zaměstnanců, pokud stálá provozovna nevznikne,

*  mezinárodní pronájem pracovní síly a jeho dopady.

 

SOUVISEJÍCÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

*  zálohy na daň z příjmů fyzických osob - zaměstnanců v České republice – kdy ano a kdy ne,

*  podání přiznání k dani z příjmů v České republice (celosvětové příjmy) – zaměstnanci a zaměstnavatel.

*  zamezení dvojího zdanění po novele zákona o daních z příjmů včetně dopadů do zdanění českých daňových rezidentů

 

DOTAZY A DISKUZE

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH