Vzdělávací seminář:
Uzavření účetnictví roku 2022 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele

Číslo semináře / VS: 33664

Přednáší Ing. Hana Kovalíková
daňová poradkyně
Termín čtvrtek 15. prosince 2022
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.

Není určeno pro velké firmy, účast doporučujeme zejména těm firmám, které nepodléhají auditu.

 

OBSAH

Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2021. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.

• kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
• opravy případných chyb,
• vazba na vnitropodnikové směrnice,
• uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
• zjištění výsledku hospodaření,
• výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
• uzavření účetnictví,
• otevření účetnictví na začátku dalšího období,
• zpracování daňového přiznání v případě zisku,
• zpracování daňového přiznání v případě ztráty,
• informace k povinným přílohám.

Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH