Vzdělávací seminář:
Uzavření účetnictví roku 2021 včetně zpracování daňových přiznání pro podnikatele

Číslo semináře / VS: 33607

Přednáší Ing. Hana Kovalíková
daňová poradkyně
Termín úterý 18. ledna 2022
Začátek

9:00 - 15:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, Praha 3

Program semináře

PRO KOHO

Seminář je určen účetním, pracovníkům účetních a poradenských firem a ekonomickým pracovníkům z podnikatelské sféry. Vhodné i pro ty, kteří ještě samostatně uzávěrku a závěrku podvojného účetnictví neprováděli.

Není určeno pro velké firmy, účast doporučujeme zejména těm firmám, které nepodléhají auditu.

 

CO SE NAUČÍTE

Je nevyšší čas připravit se na práce, které nám následně usnadní uzávěrku a závěrku účetnictví za rok 2021. Po absolvování semináře budete vědět, jak správně uzavřít účetnictví za rok 2021 a jak zpracovávat daňové přiznání v případě zisku a v případě ztráty.

Program

• kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
• opravy případných chyb,
• vazba na vnitropodnikové směrnice,
• uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
• zjištění výsledku hospodaření,
• výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
• uzavření účetnictví,
• otevření účetnictví na začátku dalšího období,
• zpracování daňového přiznání v případě zisku,
• zpracování daňového přiznání v případě ztráty,
• informace k povinným přílohám.

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH