Vzdělávací seminář:
Účetnictví pro mírně pokročilé - (prezenčně i online)

Číslo semináře / VS: 33779

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka, DiS., CA
certifikovaný účetní, daňový poradce
Termín od čtvrtka 31. října do pátku 1. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Kurz se uskuteční jak prezenčně, tak ve formě ONLINE. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

URČENO

Seminář je určen zájemcům se základními znalostmi účtování, kteří potřebují získat hlubší vhled do účetnictví. Účast doporučujeme začínajícím účetním, kteří mají základní účetní znalost.
Kurz není vhodný pro účetní s praxí delší než 1 rok.

OBSAH

1. den:

 • opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby,
 • legislativní úprava účetnictví,
 • problematika dlouhodobého majetku, technické zhodnocení,
 • časové rozlišení, dohadné položky,
 • opravné položky x odpis pohledávek,
 • účtování dotací.

2. den:

 • opakovací příklady z jednotlivých účtových tříd s upozorněním na časté chyby,
 • cestovní náhrady,
 • problematika vydaných záloh, odvodu DPH z přijaté úhrady zálohových faktur, vyúčtování záloh,
 • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly,
 • rekapitulace uzávěrkových prací s upozorněním na časté chyby,
 • účetní závěrka,
 • dotazy účastníků, diskuze.
Pro členy SÚ
4 480 Kč
s DPH
Pro ostatní
4 980 Kč
s DPH