Vzdělávací seminář:
Účetní závěrky pro právnické a fyzické osoby - (prezenčně i online)

Číslo semináře / VS: 33786

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka, DiS., CA
Certifikovaný účetní, daňový poradce, člen KCÚ
Termín pondělí 9. prosince 2024
Začátek

9:00 - 15:30 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Kurz se uskuteční jak prezenčně, tak ve formě ONLINE. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

OBSAH

Cílem školení je na základě opakovacího výkladu daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a souvisejících účetních aspektů upozornit na základní kroky sestavení daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob pro nejen začínající účetní, účetní juniory a odborné pracovníky dle právní úpravy pro zdaňovací období roku 2024. 

DPFO

 • daňová rezidentura fyzických osob,
 • předmět daně,
 • osvobození od daně,
 • příjmy ze závislé činnosti,
 • příjmy ze samostatné činnosti,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • příjmy z nájmu,
 • ostatní příjmy,
 • základ daně, položky snižující základ daně a položky odčitatelné od daňového základu,
 • stanovení daně,
 • sestavení daňového přiznání.

DPPO

 • kontrola účetnictví na základě kontrolních vazeb,
 • opravy případných chyb,
 • vazba na vnitropodnikové směrnice,
 • uzávěrkové operace – účtování o zásobách variantou A a B, odpisy, majetku, časové rozlišení nákladů a výnosů, dohadné položky, opravné položky, rezervy, kursové rozdíly, inventarizační rozdíly,
 • zjištění výsledku hospodaření,
 • výpočet daňové povinnosti a zaúčtování daňové povinnosti,
 • uzavření účetnictví,
 • otevření účetnictví na začátku dalšího období.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH