Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka v organizacích veřejného sektoru

Číslo semináře / VS: 39495

Přednáší Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
MF ČR, VŠE Praha, zkušený lektor, specialista na účetnictví veřejné správy
Termín středa 4. prosince 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen pracovníkům organizačních složek státu a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, státních fondů, územních samosprávných celků a jimi zřizovaných příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, zejm. účetním, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším zájemcům.

Cílem semináře je připomenout a procvičit použití některých účetních metod a postupů typických pro závěrkové operace a souvisejících se sestavováním řádné účetní závěrky. Zdůrazněny budou souvislosti s inventarizací majetku a závazků, vnitřními předpisy a interpretací některých položek účetní závěrky, například v souvislosti se schvalováním účetní závěrky.

OBSAH

  • účetní předpoklady a zásady a jejich dopad na účetní závěrku VÚJ v roce 2024,
  • základy časového rozlišování,
  • rezervy,
  • opravné položky,
  • dlouhodobý majetek (vybrané problémy),
  • diskuse a dotazy.

Obsah bude přizpůsoben aktuálním změnám v legislativě.

Pro členy SÚ
3 290 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 290 Kč
s DPH