Vzdělávací seminář:
Účetní závěrka pro podnikatelské subjekty

Číslo semináře / VS: 3/2019

Přednáší Ing. Alice Šrámková
účetní expert, daňová poradkyně
Termín středa 30. ledna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo Praha - bude upřesněno

Program semináře

  • závěrkové operace - inventarizační rozdíl, časové rozlišení, dohadné účty, kurzové rozdíly, opravné položky, rezervy, daň z příjmů (splatná, odložená),
  • sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách ve vlastním kapitálu,
  • příloha v účetní závěrce,
  • problémové oblasti,
  • diskuse

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních, z.s.

Pro členy SÚ
2 058 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 110 Kč
bez DPH