Vzdělávací seminář:
Účetní a daňové aktuality a změny 2021/2022

Číslo semináře / VS: 33609

Přednáší Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout, CSc.
účetní a ekonomický poradce, daňový poradce
Termín pondělí 7. února 2022
Začátek

9:00 - 16:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

Provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.

 • Praktické zkušenosti se zvýšením hranice pro hmotný majetek – účetní souvislosti, zrušení kategorie nehmotného majetku u daně z příjmů, technické zhodnocení 2021 – účetně a daňově, mimořádné odpisy hmotného majetku – podmínky a výhody
 • Novela ZDP 2021 – daňové zvýhodnění na dítě, měsíční daňový bonus
 • Novela ZDP 2022 – zvýšení slevy na poplatníka, sleva za zastavenou exekuci
 • DPH – plnění v režimu One Stop Shop, daň u elektřiny a plynu
 • Aktuální stav tzv. „Generálních pardonu“, tj. prominutí DPH, sankcí a správních poplatků 
 • Změny v právní úpravě pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů vyvolané novelou zákona o obchodních korporacích a dalších předpisů, podmínky pro výplatu záloh na podíly na zisku
 • Zpětný odpočet daňové ztráty – podmínky uplatnění, zaúčtování, dopad na odloženou daň z příjmů
 • Účetní případy související s pandemií COVID-19 - účetní a daňové souvislosti
 • Firemní elektromobil – hybridní automobil z pohledu účetnictví a daní
 • Práce z domova (home office) – daňové a účetní dopady
 • Nové interperetace Národní účetní rady
 • Zveřejňování účetních závěrek – změny 2021/2022
 • Změny v ověřování auditorem od roku 2021/2022
 • Změny v repo sazbě ČNB – aktuální výše sankčních plateb
 • Aktuální částky platebních povinnosti u veřejného pojištění, změna výpočtu penále u pojistného na sociální zabezpečení
 • Program bude doplněn o případné další aktuální změny a výklady
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH