Vzdělávací seminář:
SVJ - účetní a daňový pohled (prezenčně i online)

Číslo semináře / VS: 33777

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín středa 16. října 2024
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Kurz se uskuteční jak prezenčně, tak ve formě ONLINE. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

URČENO

  • seminář je určen vlastníkům bytových a nebytových jednotek, členům statutárních orgánů SVJ, správcovským firmám, firmám vedoucím účetnictví SVJ, pracovníkům finančních ústavů úvěrujících nemovitosti  a dalším, kteří z titulu své profese nebo vlastnictví jednotky potřebují problematiku SVJ znát.

OBSAH

  • základní vymezení společenství vlastníků jednotek, rozdělení domu na jednotky (pohled občanského práva),
  • společenství vlastníků jednotek v pozici účetní jednotky - související účetní předpisy, povinnosti SVJ, směrná účtová osnova aj. 
  • účetní závěrka a související úkony (sestavování výkazů, inventarizace, schvalování závěrky a ukládání závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku),
  • hospodaření SVJ při správě domu a pozemku (úhrada výdajů na správu, rozpočet SVJ a další),
  • vybrané účetní operace SVJ (evidence dlouhodobých záloh na opravy, služby účtované vlastníkům, účtování o opravách a technickém zhodnocení, ve vztahu k úvěrům a dotacím aj.),
  • daně (otázka registrace k daním, princip zdaňování příjmů, podání daňového přiznání, závislá činnost ve vztahu k daním, problematika DPH ve vztahu ke společenství vlastníků),
  • speciální případy v daních - správa společných částí domů, opravy a TZ, činnosti společenství vlastníků,
  • daňová problematika z pohledu vlastníků jednotek (zdanění příjmů z nájmu jednotek, výdaje související s jednotkou jako daňově účinný výdaj/náklad, osvobození od daně z příjmů při převodu jednotky a další souvislosti ve vztahu k daním z příjmů, povinnosti k dani z nemovitých věcí).

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice.

Pro účastníky semináře bude k dispozici podkladový materiál. V průběhu semináře budou zodpovězeny konkrétní dotazy účastníků.

 

Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH