Vzdělávací seminář:
Řešení pohledávek po splatnosti v praxi

Číslo semináře / VS: 33645

Přednáší Mgr. Martin Laipold
advokát, lektor
Termín pondělí 12. září 2022
Začátek

9:00 - 13:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Seminář je určen zejména osobám pracujícím v ekonomickém úseku, jenž mají na starosti evidenci a vymáhání pohledávek. Seminář je zaměřen na vysvětlení postupů při vymáhání pohledávek a upozornění na základní rizika pro správnou evidenci pohledávek.

Program

1) Pohledávka, její vznik a druhy

2) Splatnost pohledávky

3) Zajištění a utvrzení pohledávky

4) Postoupení pohledávky

5) Zánik a promlčení pohledávky

6) Principy rozhodčí řízení

7) Principy soudní řízení

8) Principy exekuční a insolvenčního řízení
9) Diskuse

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 540 Kč
s DPH