Vzdělávací seminář:
Převodní ceny

Číslo semináře / VS: 33791

Přednáší Ing. Lukáš Eisenwort
daňový poradce, vysokoškolský pedagog, soudní znalec
Termín středa 4. prosince 2024
Začátek

9:00 - 11:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Na semináři zjistíte, zda jsou rizika převodních cen ve vašem podniku aktuálním tématem. Dozvíte se, jak finanční správa přistupuje ke kontrole převodních cen a jak se na ni připravit. Ukážeme vám rozsah dokumentace převodních cen a úskalí jednotlivých metod.

OBSAH

  • zákonný rozsah dokumentace k převodním cenám v ČR – novelizované pokyny,
  • analýza transakcí v podniku a metody stanovení převodní ceny pro každou z nich,
  • arm´s lenght test a benefit test,
  • srovnávací analýza – nejde pouze o benchmarkové srovnání s nezávislými podniky,
  • finanční správa – jaká využívá data k srovnávacím analýzám,
  • jak správně vyplnit přílohu k daňovému přiznání „Přehled transakcí se spojenými osobami",
  • specifika u různých druhů činností,
  • aktuální judikatura k převodním cenám. 
Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 290 Kč
s DPH