Vzdělávací seminář:
Přeměny obchodních společností - účetní a daňový pohled

Číslo semináře / VS: 33781

Přednáší JUDr. Ing. Lukáš Pěsna
senior manager TPA Tax s.r.o., daňový poradce
Termín úterý 12. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 16:00 hod

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

 • podstata přeměn obchodních společností,
 • jednotlivé způsoby přeměn,
 • projekt přeměny,
 • zapojení znalce,
 • informační povinnosti,
 • ochrana věřitelů,
 • postavení zaměstnanců,
 • průběh fúze,
 • průběh rozdělení,
 • základy převodu jmění na společníka,
 • základy změny právní formy,
 • rozhodný den a jeho vliv na účetnictví a daně,
 • konečné a mezitímní závěrky, závěrky pro ocenění,
 • zahajovací rozvahy,
 • možnosti promítnutí znaleckého přecenění,
 • speciální účetní operace spojené s přeměnou,
 • účetní a daňové povinnosti zúčastněných společností,
 • možnosti podle zákona o daních z příjmů a daňové výhody,
 • vzájemné vztahy mezi společnostmi účastnících se přeměny,
 • správní povinnosti,
 • DPH a ostatní daňové konsekvence,
 • praktické příklady, případová studie,
 • diskuse.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 390 Kč
s DPH