Vzdělávací seminář:
Přehled o peněžních tocích (cash flow) pro VÚJ

Číslo semináře / VS: 39442

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 17. února 2022
Začátek

9:00 - 15:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář doporučujeme zejména účetním, ekonomickým pracovníkům, vedoucím ekonomických odborů, pracovníkům rozpočtových a majetkových odborů, interním auditorům a dalším posluchačům, kteří jsou odpovědní za přípravu a správu účetnictví, financování a finanční řízení hospodaření vládního sektoru.

OBSAH

  • Důvody a způsoby sestavování výkazu
  • Specifika výkazu pro vybrané účetní jednotky
  • Vazby výkazu v rámci účetní závěrky
  • Stavové a tokové veličiny a vazby uvnitř výkazu
  • Peněžní toky z jednotlivých činností (provozní, investiční a finanční)
  • Praktické ukázky a příklady sestavení

 

Účastníkům semináře doporučujeme, aby si s sebou na seminář vzali kalkulačku.

Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH