Vzdělávací seminář:
Peněžní fondy příspěvkových organizací v praxi (ONLINE)

Číslo semináře / VS: 39494

Přednáší Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
MF ČR
Termín čtvrtek 7. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ONLINE

Program semináře

URČENO              

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky (obce a kraje), dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je prohloubení znalostí v oblasti peněžních fondů příspěvkových organizací se zaměřením na základní východiska hospodaření příspěvkových organizací podle rozpočtových pravidel (zákon č. 218//2000 Sb. a zákon č. 250/2000 Sb.), na pojetí peněžních fondů v právních předpisech v oblasti rozpočtu a účetnictví, na jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel a na související postupy účtování ve vazbě na naplnění požadavků rozpočtových pravidel. V rámci semináře budou také nastíněny problematické oblasti v případě peněžních fondů a možná východiska.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel a jejich zachycení v účetnictví.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

OBSAH      

 • základní pravidla hospodaření státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky a dobrovolnými svazky obcí, novinky pro rok 2025,
 • pojetí fondů a způsoby jejich vykázání v účetnictví,
 • vymezení peněžních fondů v rozpočtových pravidlech,
 • jednotlivé tituly tvorby a čerpání peněžních fondů podle rozpočtových pravidel (rezervní fond, fond investic/fond reprodukce majetku, fond kulturních a sociálních potřeb a fond odměn),
 • naplnění požadavků rozpočtových pravidel na peněžní fondy v praxi a jejich zachycení v účetnictví,
 • okamžiky uskutečnění účetního případu v případě tvorby a čerpání peněžních fondů,
 • problematické oblasti peněžních fondů a možná východiska (např. nekrytí peněžních fondů peněžními prostředky, tituly tvorby a čerpání peněžních fondů nepeněžního charakteru, současná praxe v oblasti peněžních fondů ve vztahu k věrnému a potivému zobrazení předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky),
 • České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 703, 704 a 709
  • vzájemná provázanost ČÚS č. 703 – Transfery a ČÚS č. 704 – Fondy účetní jednotky
  • přijaté investiční a neinvestiční (provozní) transfery, které jsou zdrojem peněžních fondů
  • účtování o jednotlivých titulech tvorby a čerpání peněžních fondů
  • investiční příspěvek
 • možné úpravy v oblasti peněžních fondů a jejich účetního zachycení,
 • příklady.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH