Vzdělávací seminář:
PAP v příkladech pro pokročilé

Číslo semináře / VS: 39489

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektorka akreditovaná MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 17. října 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Odborný seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu na pokročilejší úrovni. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům či metodikům.

Školení je vhodné pro pokročilé.

OBSAH

Prakticky zaměřený seminář s příklady účtování s vazbou na ČÚS 701-710 a vazbou na Pomocný analytický přehled v platném znění (tj. vazba na partnery aktiva a pasiva, partnery transakce, druhy pohybu).

Zejména budou probírány tyto oblasti: 

  • dlouhodobý majetek - nehmotný, hmotný (pořízení, zařazení, přesuny uvnitř organizace, technické zhodnocení, vyřazení),
  • dlouhodobý majetek - finanční – první a další sestavení části XIV,
  • zásoby,
  • pohledávky a závazky - včetně sledování veřejné zakázky, opravné položky k pohledávkám, časové rozlišení, rezervy,
  • finanční majetek,
  • náklady a výnosy,
  • diskuse.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH