Vzdělávací seminář:
PAP - Metodika

Číslo semináře / VS: 39488

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektor akreditovaný MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 10. října 2024
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Odborný seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, dále zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací, které působí zejména v oblasti zpracování "Pomocného analytického přehledu".

Seminář je vhodný i pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditory, kontrolory a účetní porade či pro metodiky.

OBSAH

 • nutnost a důvody pro zpracování Pomocného analytického přehledu (dále „PAP“), 
 • jaká jsou očekávání a zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,
 • legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění – v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál.

Metodika tvorby PAP: 

 • analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů,
 • analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu,
 • analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci,
 • identifikátor veřejné zakázky,
 • další sestavení části XIV.,
 • křížové kontroly (KRK) a opravy chyb,
 • metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP,
 • příklady,
 • diskuse.
Pro členy SÚ
3 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 190 Kč
s DPH