Vzdělávací seminář:
PAP - Metodika

Číslo semináře / VS: 39450

Přednáší Ing. Alena Kochová
lektorka akreditovaná MV ČR, spoluautorka reformy účetnictví státu
Termín čtvrtek 12. ledna 2023
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen zejména pro zaměstnance organizačních složek státu a jimi zřízených příspěvkových organizací, zaměstnance územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací působící zejména v oblasti zpracování Pomocného analytického přehledu. Dále pak pro vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

 

OBSAH

·         důvody a nutnost zpracování Pomocného analytického přehledu („PAP“), 

·         očekávání, zkušenosti, spolupráce příjemce (ČSÚ) se zpracovateli (VÚJ), dopady do hodnocení ČR,

·         legislativní úprava – vyhlášky č. 383/20009 Sb. a č. 410/2009 Sb. v jejich platném znění – v přílohách jen pro potřeby plnění závazků ČR k poskytování údajů z účetnictví s vazbou na konsolidační manuál, 

 

Metodika tvorby PAP pro rok 2023: 

·         analytické druhové členění aktiv, pasiv, nákladů, výnosů

·         analytické členění obratů aktiv a pasiv podle druhů pohybu

·         analytické členění podle partnerů aktiva, pasiva a partnerů transakce - standard a s vazbou na konsolidaci

·         identifikátor veřejné zakázky

·         další sestavení části XIV.

·         opravy chyb a křížové kontroly (KRK)

·         metodický výklad k jednotlivým částem výkazu PAP s příklady

Pro členy SÚ
2 790 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH