Vzdělávací seminář:
Osobnostní rozvoj

Číslo semináře / VS: 33699

Přednáší PhDr. Miloslav Hrubý
poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog, soudní znalec
Termín od pondělí 11. do pondělí 18. září 2023
Začátek
Místo hotel Costa Luvi, Bodrum, Turecko

Program semináře

Tradiční akce na konci léta. Spojte příjemné s užitečným. Prodlužte si letní dny !

Přínos / Cíle:

 • správný odhad osobnosti při vyjednávání,
 • zachování si pozitivního myšlení,
 • zvýšení osobnostní kapacity,
 • zvládání zátěžových situací.


Program (může být upraven po dohodě účastníků):

 1. den

LAICKÁ TYPOLOGIE OSOBNOSTI, CESTA K POROZUMĚNÍ A KOMUNIKACI

 • Jak komunikovat s lidmi podle typu jejich osobnosti.
 • Výhody plynoucí z poznání typologie druhých lidí.
 • S jakými typy osobnosti se potkáváme a jak s nimi komunikujeme.
 • Co konkrétně ovlivňuje naši osobnost a tím i naše vystupování.
 • Analýza SWOT jednotlivých typů osobnosti.
 • Nácvik rozklíčování typů osobnosti druhých lidí během několika minut podle jednoduchých signálů a neverbální komunikace.
   
 1. den

POZITIVNÍ MYŠLENÍ

 • Jak funguje náš mozek, základní principy fungování lidské mysli a jak je vědomě ovlivnit.
 • Kreativní myšlení a nové úhly pohledu na situace a další možnosti řešení.
 • Jak se vytvářejí emoční vzorce a programy v dětství.
 • Techniky zvládání negativních emocí (strach, úzkost, pocity viny, atd.)
 • Jak zvýšit vlastní sebehodnotu a sebevědomí.
 • Účinné relaxační techniky.
 • Jak provádět pravidelnou psychohygienu.
 • Jak pracovat se svým podvědomím.
   
 1. den:

JAK SI POMOCI K ROVNOVÁZE A SEBEDŮVĚŘE 

 • Jak myšlenky ovlivňují utváření naší osobnosti, jak nevědomou vnitřní mluvou ovlivňujeme sami sebe, své myšlení, rozhodování, a konání.
 • Jak vést správně vnitřní dialog a co vše se při něm uvnitř nás děje.
 • NLP (neurolingvisticke programovani podvedomi cloveka), síla sugesce a autosugesce aneb jak využít kritické myšlení v praxi -rozpoznejte svá limitující přesvědčení a naučte se je měnit.
 • Čtyřfázový model úspěchu: čtyři kroky, jak dosahovat řešení životních situací s větší lehkostí a nadhledem.
   
 1. den:

KVALITNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V PRÁCI A V OSOBNÍM ŽIVOTĚ

 • Jak se klidně připravit na vyjednávání a na co v přípravě nezapomenout
 • Jak postupovat systematicky při shromažďování a přípravě dat, informací a argumentů.
 • Volba vhodné strategie v závislosti na tom, s kým jednáte,
 • Jak posuzovat protistranu, se kterou vyjednáváme, vyjednávací pravidla.
 • Nácviky reálných situací.
 • Vyjednávání cena x kvalita.
 • Jak vhodně ukončit vyjednávání.


5. den

TEAMBULDING-EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍ               

 • Vitalizace osobnosti - zvyšování osobní kapacity.
 • Zvládání zátěžových situací - týmová spolupráce.
 • Zvyšování osobní efektivity.
 • Získání vnitřní jistoty a stability.
 • Vyladění vzájemných očekávání. 


Individuální koučování – zvyšování osobní kapacity posluchačů


                                                x   x    x
 

Místo konání: hotel Costa Luvi, Gümbet (nedaleko historického antického přístavu Bodrum (mj. s jedním ze sedmí divů antického světa), Turecko.

 

Vložné zahrnuje vše: přednášky, podkladové materiály, ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s balkonem (moře), dopravu, stravování all inclusive,  pobytovou taxu.
Doprava: letecky Praha - Bodrum. Pro cestu do Turecka je nutný platný pas.
Možnost komplexního cestovního pojištění cca 550,- Kč zahrnující mj. i případné storno.
 

Uvedená cena plati do konce dubna. U pozdějších přihlášek bude pravděpodobně vyšší.
 

Podrobné informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle (+420) 603 153 473, popř. zašlete svůj dotaz na  zemanek@icu-praha.cz. 

Pro členy SÚ
23 300 Kč
s DPH
Pro ostatní
24 900 Kč
s DPH