Vzdělávací seminář:
Opravy chyb minulých období

Číslo semináře / VS: 33537

Přednáší Tomáš Líbal
účetní poradce
Termín pátek 11. září 2020
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125

Program semináře

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

Na semináři se seznámíte s postupy při opravě chyb minulých účetních období, související právní úpravou a interpretacemi Národní účetní rady. Výklad bude doplněn řadou příkladů.

  • kde chyby vznikají a jak jim předcházet,
  • stručná rekapitulace v postupu účtování při opravě chyb minulých období v minulosti a aktuální způsob,
  • právní úprava opravy chyb a její vývoj – Interpretace NÚR a její promítnutí do prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví,
  • změny v účetních odhadech a změny v účetních metodách,
  • jiný výsledek hospodaření – postupy účtování a promítnutí do účetní závěrky,
  • opravy nesprávného účtování nákladů a výnosů minulých období významné a nevýznamné,
  • dopad oprav chyb na údaje v účetní závěrce – nutnost úprav hodnot minulých období,
  • opravy chyb a jejich dopad na daň z příjmů – možnost, resp. povinnost podání dodatečného přiznání k dani z příjmů,
  • příklady účtování při opravě chyb.
Pro členy SÚ
2 090 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH