Vzdělávací seminář:
Opravy chyb minulých let, odhady a změny odhadů – dopady do účetnictví a daní

Číslo semináře / VS: 33772

Přednáší Ing. Monika Randáková, Ph.D. - auditorka, Ing. Yveta Schmalzová, MBA - daňová poradkyně
Termín čtvrtek 19. září 2024
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Kurz je určen účetním, ekonomům, daňovým specialistům a poradcům.

Cílem semináře je vysvětlit dopad chyb minulých let, odhadů a změn odhadů na účetnictví a účetní závěrku běžného účetního období včetně sestavení dodatečného daňového přiznání právnických osob. V rámci semináře budou řešeny konkrétní příklady.

OBSAH

  • rozdíly mezi chybou, odhadem a změnou odhadu,
  • opravy nevýznamných chyb minulých let,
  • opravy významných chyb minulých let,
  • využití položky vlastního kapitálu „jiný výsledek hospodaření minulých let“,
  • odhady a důsledky významných odchylek odhadů,
  • vliv významných chyb minulých let na srovnatelné údaje v účetní závěrce běžného účetního období,
  • dodatečná daňová přiznání právnických osob sestavovaná v důsledku zjištěných chyb minulých let.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH