Vzdělávací seminář:
Odpovědnost za vady předmětu koupě či díla v novém občanském zákoníku ve světle poslední judikatury

Číslo semináře / VS: 33517

Přednáší JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. - advokát
Termín středa 15. července 2020
Začátek

9:00 - 12:30 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

OBSAH

  • limity dispozitivity nové úpravy (kdy lze sjednat zúžení či vyloučení práv z odpovědnosti za vady a jakým způsobem, odpovědnost za vady třetího či vůči třetímu)
  • okruh zákonných práv z odpovědnosti (právo na odstranění vady třetí osobou a náhradu účelně vynaložených nákladů? pokuta za nepravdivost prohlášení stran o vlastnostech předmětu koupě či díla? aj.)
  • reklamace vs. uplatnění práv z odpovědnosti za vady - pojem, význam, lhůty
  • další praktické otázky
Pro členy SÚ
1 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 490 Kč
s DPH