Vzdělávací seminář:
Ochrana osobních údajů od roku 2018 z pohledu personalistiky a finančních služeb

Číslo semináře / VS: 5

Přednáší Mgr. Petr KUČERA
advokátní koncipient, zaměřený na právo ICT a ochranu osobních údajů, podílí se na posuzování připravenosti podniků na GDPR a školící činnosti
Termín čtvrtek 26. dubna 2018
Začátek

9:00 hodin (prezence od 8:45 hod, předpokládaný konec ve 14:00 hodin)

Místo SČMVD (5. patro, zasedací místnost F), Václavské náměstí 21, Praha 1 (vchod z Jindřišské ulice mezi prodejnou květin a zadním vchodem do obchodního domu)

Program semináře

1. Úvod do GDPR - nové pojmy a instituty, základní rámec práv a povinností, zásady při zpracování


2. Zpracování OÚ v zaměstnanecké agendě

- evidence a základní povinnosti při správě zaměstnaneckých údajů
- právní základy při zpracování zaměstnaneckých údajů, vedení osobních spisů
- předávání zaměstnaneckých osobních údajů
- monitoring zaměstnanců na pracovišti
- uchovávání osobních údajů po ukončení pracovního poměru
- zpracování při náboru zaměstnanců


3. Specifika zpracování OÚ v kontextu finančních služeb
- GDPR v kontextu regulace finančních služeb
- požadavky na souhlas a poučení
- profilování a automatizované rozhodování při poskytování finančních služeb
- právo na přenositelnost osobních údajů

Pro členy SÚ
2 000 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 200 Kč
bez DPH