Vzdělávací seminář:
Oceňování zásob v účetnictví

Číslo semináře / VS: 33776

Přednáší Ing. Jan Tecl
daňový poradce
Termín úterý 15. října 2024
Začátek

9:00 - 12:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Toto odborné školení je vhodné pro účetní, finanční analytiky a manažery, kteří se zabývají oceňováním zásob, a poskytuje komplexní pohled na tuto problematiku.

OBSAH

Školení se zaměřuje na klíčový aspekt účetnictví - oceňování zásob. Oceňování zásob má zásadní vliv na finanční zdraví a výkazy společnosti, a proto je důležité porozumět různým metodám oceňování, skladovým pohybům, samotnému pořízení materiálu a dalším náležitostem.
Úvod začíná stručným přehledem významu oceňování zásob v kontextu QAD a standardních cen pro materiál, polotovary a výrobky.
Další část školení se zaměřuje na aspekty skladových pohybů, pořízení a přecenění materiálu, výrobkům a jejich přecenění, odchylkám ve výrobě a v neposlední řadě controllingu zásob.
V závěru jsou poskytnuta doporučení pro efektivní řízení oceňování zásob v praxi. To zahrnuje strategie pro minimalizaci rizik, optimalizaci finančních výsledků a dodržování účetních standardů.

Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH