Vzdělávací seminář:
Oceňování v daních a účetnictví

Číslo semináře / VS: 33698

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín čtvrtek 8. června 2023
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

OBSAH

  • ocenění majetku a závazků z hlediska účetnictví (vymezení ocenění v zákoně o účetnictví, související postupy dle prováděcích vyhlášek),
  • ocenění z hlediska daní z příjmů (ocenění nepeněžního příjmu vč. pravidel pro zaměstnance, pronajímatele nebo veřejně prospěšné poplatníky, pravidla pro určení vstupní ceny majetku, vymezení nabývací ceny podílu, aplikace ocenění v daňové evidenci, problematika ceny obvyklé, majetkového prospěchu a další),
  • ocenění z hlediska daně z přidané hodnoty (zejména ve vztahu k bezúplatným plněním a u spojených osob),
  • aplikace ocenění v dalších daňových zákonech (např. pro účely zdanění daní z nabytí nemovitých věcí),
  • související problematika (co lze nalézt v zákoně o oceňování majetku a kdy daňové zákony předpokládají využití služeb znalce).
Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH