Vzdělávací seminář:
Mzdový účetní / mzdová účetní - rekvalifikační kurz (kombinovaná forma)

Číslo semináře / VS: 32289

Přednáší Ing. Marie Hajšmanová, Mgr. Tomáš Červinka, Jana Dorčáková, Martina Huřťáková
Termín od úterý 24. září do úterý 26. listopadu 2024
Začátek

16:00 - 20:05 hod.

Termíny: 24.9., 26.9., 1.10., 3.10., 8.10., 10.10., 15.10., 17.10., 22.10., 24.10., 29.10., 31.10., 5.11., 7.11., 12.11., 14.11., 19.11., 21.11., 26.11. (zkouška) 2024

Místo Vinohradská 2022/125, Praha 3 a ONLINE

Program semináře

URČENO

Rekvalifikační kurz mzdového účetnictví je určen začínajícím mzdovým účetním. Kurz však doporučujeme i finančním účetním pro rozšíření jejich kvalifikace.

Absolvent kurzu získá znalosti umožňující kvalifikované a samostatné vedení a zpracování veškeré evidence mezd, sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců včetně seznámení s aktuálními změnami. Probírá se nejen teorie, ale i součástí kurzu jsou i praktické příklady.

OBSAH

Mzdové účetnictví a pracovně právní předpisy

▪ Zákoník práce a na něj navazující právní předpisy upravující vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Mzda a odměňování

▪ Mzdové předpisy v podnikatelské sféře ▪ Formy odměňování – časová, úkolová, podílová mzda, další složky mzdy při odměňování, příplatky ke mzdě, mzdový předpis ▪ Odměňování u dohod mimo pracovní poměr, u vedlejších pracovních poměrů ▪ Mzdová evidence – mzdový list, prohlášení k dani, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, výplatní listina, další doklady evidence o zaměstnanci ▪ Výpočet hrubé mzdy, stanovení hrubého příjmu, srážky ze mzdy – exekuce

Zdravotní pojištění

▪ Všeobecné zdravotní pojištění – výše pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období ▪ Výpočet odvodů pojistného – pojistné za zaměstnance, pojistné hrazené státem, pojistné při souběhu činností ▪ Povinnost plátců pojistného – oznamovací povinnost, průkazná evidence o platbách pojistného

Sociální pojištění

▪ Působnost, organizační uspořádání a povinnosti orgánů sociálního zabezpečení, povinnosti občanů a organizací v sociálním zabezpečení ▪ Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – poplatníci pojistného, výpočet pojistného, odvod pojistného a povinnosti zaměstnavatelů s tím spojené, chyby při odvodu pojistného a jejich důsledky ▪ Nemocenské pojištění zaměstnanců – okruh pojištěných osob, podmínky účasti na pojištění, vznik, trvání a zánik pojištění, okruh dávek, podmínky nároku na dávky, výpočet dávek, doba poskytování dávek a jejich výplata, povinnost zaměstnavatelů v nemocenském pojištění ▪ Důchodové pojištění – okruh dávek, evidenční list

Daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

▪ Terminologie, legislativní úprava – zákon o daních z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ▪ Výpočet daně a záloh na daň – stanovení zdanitelné mzdy, nezdanitelná část základu daně, uplatnění slev na dani a nezdanitelných částek ze základu daně ▪ Vybírání a placení daně – sazby daně, povinnost srazit daň, povinnost odvodu daně ▪ Roční zúčtování záloh na daň ▪ Zvláštní sazba daně ▪ Vyplňování předepsaných hlášení


Při výuce jsou využívány učební texty, příklady a doplňkové materiály (např. tiskopisy), na nichž si posluchači procvičí získané znalosti.

Rekvalifikační kurz mzdového účetnictví je ukončen závěrečnou písemnou zkouškou. Na základě jejího úspěšného splnění je adeptům vydáno Osvědčení Institutu certifikace Svazu účetních, a.s. o absolvování rekvalifikačního kurzu podle akreditace MŠMT ČR.

Učební pomůcky v ceně kurzu
Abeceda mzdové účetní (vyd. ANAG)
Tiskopisy (např. mzdový list, zápočtový list, evidenční list důchodového zabezpečení, přihlášení a odhlášení sociálního a zdravotního pojištění, vyměřovací základ, tiskopisy k dani z příjmů atd.)
Tréninkové příklady

Doporučená literatura

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Daně z příjmů, Zákoník práce (úplná znění)

Forma výuky

kombinovaná (70 % on-line, 30 % prezenčně). Detailní rozvrh bude upřesněn.

Pro členy SÚ
16 990 Kč
s DPH
Pro ostatní
18 990 Kč
s DPH