Vzdělávací seminář:
Moje první daňové přiznání - DPH

Číslo semináře / VS: 33596

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka
certifikovaný účetní, daňový poradce
Termín úterý 29. března 2022
Začátek

9:00 - 16:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Cílem semináře je na základě opakovacího výkladu daně z přidané hodnoty pro začínající účetní a účetní juniory sestavení daňového přiznání k dani z přidané hodnoty podle právní úpravy pro zdaňovací období roku 2021.

Kurz je vhodný rovněž jako navazující pokračování pro absolventy akademie „Svobodná účetní“.

Kurz si klade za cíl vysvětlit základní aspekty fungování daně z přidané hodnoty a sestavení daňového přiznání, jakož i splnění dalších zákonných povinností a je určen pro začátečníky v této oblasti.

 • Předmět daně a daňové subjekty
 • Místo plnění a vymezení plnění
 • Uskutečnění plnění a vznik povinnosti daň přiznat nebo zaplatit
 • Daňové doklady, základ daně a sazba daně
 • Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně
 • Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně
 • Odpočet daně
 • Základy zvláštního režimu
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Základy správy daně
 • Diskuse

Bude-li seminář on-line, vložné bude o 50,- Kč nižší.

Používáme aplikaci Microsoft Teams. Připojit se k on-line vysílání není vůbec složité. Den před konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH