Vzdělávací seminář:
Manka a škody, pokuty, sankce - (prezenčně i online)

Číslo semináře / VS: 33783

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín středa 13. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 13:00  hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Kurz se uskuteční jak prezenčně, tak ve formě ONLINE. Preferovanou formu uvádějte do poznámky v přihlášce.

OBSAH

Odborný seminář, který komplexně rozebírá problematiku mank a škod, vč. problematiky inventarizace majetku a závazů, a
ucelený pohled na problematiku sankcí (smluvních či zákonných) z pohledu daní a účetnictví.

 • manka a škody z pohledu účetních předpisů a zákona o daních z příjmů,
 • co není mankem a škodou,
 • přirozené úbytky, technické a technologické ztráty a stanovení jejich norem,
 • pravidla pro inventarizaci – účetní a daňový pohled,
 • likvidace majetku a zaúčtování,
 • manka a škody na finančním majetku,
 • účtování mank a škod,
 • náhrady za manka a škody, účtování,
 • manka a škody a jejich vliv na základ daně z příjmů,
 • manka a škody, likvidace majetku z pohledu DPH,
 • smluvní sankce, jejich účtování a vliv na základ daně z příjmů,
 • sankce vyměřené podle zvláštních zákonů, jejich zaúčtování a daňové posouzení.
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH