Vzdělávací seminář:
MA - Souběh funkce člena statutárního orgánu SRO a AS a pracovního poměru – aktuální pohled

Číslo semináře / VS: 33494

Přednáší JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M.
advokát
Termín středa 30. října 2019
Začátek

9:00 - 12:30 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Realita tuzemských SRO a AS je plná souběhů funkce člena statutárního orgánu a pracovního poměru k téže společnosti. Jednatelé, členové představenstva či statutární ředitelé uzavírají se společností pracovní smlouvu na výkon této funkce anebo na další pozice, které ve společnosti souběžně zaujímají. Některé takové souběhy jsou přípustné a pracovní smlouva v jejich případě založí pracovní poměr. Jiné nikoliv; jestliže v nich strany přesto sjednají pracovní smlouvu, situace je složitější. Obě skupiny případů spojuje bezpočet nejasností, jež kolem nich v praxi panují. Zásluhou Ústavního soudu a jeho dvou nálezů ze září roku 2016, respektive srpna 2018 a především díky rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu z dubna 2018 se část těchto nejasností podařilo překlenout jednoznačnými závěry, o nichž lze předpokládat, že zůstanou nějaký čas stabilní. Další bohužel přetrvávají a na judikatorní usazení teprve čekají. Cílem školení je zprostředkovat aktuální pohled na přípustnost a právní režim takových souběhů, zvláště ve světle nastíněné judikatury.

URČENO

Seminář je určen nejen jednatelům či členům představenstva, ale i všem, kteří se o problematiku zajímají.

OBSAH

  • na které činnosti je souběžný pracovní poměr přípustný (tzv. pravé souběhy) a na co při jeho vzniku nezapomenout
  • důsledky uzavření pracovní smlouvy na výkon funkce člena statutárního orgánu (právní režim nepravých souběhů)
  • důsledky nepravého souběhu založeného teprve následnou volbou či jmenováním vedoucího zaměstnance do funkce člena statutárního orgánu
  • souběh funkce a pracovního poměru z pohledu rozsahu zástupčího oprávnění

 

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 5/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

Pro členy SÚ
2 140 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 640 Kč
s DPH