Vzdělávací seminář:
MA - Jak se vyhnout chybám v pracovněprávních vztazích

Číslo semináře / VS: 33498

Přednáší doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
specialistka na pracovní právo
Termín pondělí 18. listopadu 2019
Začátek

9:00 - 13:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Podobně jako v jiných právních předpisech se i v zákoníku práce vyskytují některá formulačně nejasná či interpretačně složitá ustanovení, která opakovaně působí problémy účastníkům pracovněprávních vztahů. Důsledkem chybného uplatnění těchto právních norem bývá zpravidla neplatnost či zdánlivost (neúčinnost) právního jednání, zbytečné soudní spory a možnost uložení sankcí kontrolními orgány. Hlavním cílem semináře je upozornit na často se opakující chyby v jednání zaměstnanců a zaměstnavatelů způsobené zpravidla nesprávným výkladem příslušného ustanovení zákona, o čemž svědčí i aktuální judikatura nejvyšších soudních instancí.

URČENO

Zaměstnavatelům, personálním manažerům, mzdovým účetním, jednatelům společností, manažerům všech úrovní a všem zvídavým zaměstnancům.

OBSAH

  • Závislá práce versus tzv. Švarc systém - znaky a možnost postihu ze strany kontrolních orgánů
  • Pracovní smlouva a její obsah – chyby  vyskytující se v podstatných i pravidelných náležitostech pracovní smlouvy (sjednávání pracovního poměru na dobu určitou a podmínky jeho změny ze zákona na dobu neurčitou,  home office, zkušební doba aj.)
  • Zastupování zaměstnankyň (zaměstnanců) v době mateřské a rodičovské dovolené a důsledky chybně formulovaných smluv
  • Nejčastější chyby zaměstnavatelů při propouštění zaměstnanců a  změna počítání lhůt pro podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru
  • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr - praktická doporučení týkající se jejich uzavírání a obsahu
  • Odměňování závislé práce – minimální a zaručená mzda, pravděpodobný výdělek
  • Potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek – tzv. reference, zakázané informace
  • Doručování písemností v pracovněprávních vztazích
  • Aktuální judikatura NS ve věcech pracovněprávních

 

Posluchači zdarma obdrží Metodické aktuality č. 10/2019.

Pro předplatile Metodických aktualit je vložné zlevněno o 500,- Kč (prosím, uvádějte v přihlášce).

Pro členy SÚ
2 140 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 640 Kč
s DPH