Vzdělávací seminář:
Krácený a poměrný nárok na odpočet DPH a jejich následné úpravy

Číslo semináře / VS: 33646

Přednáší Ing. Jan Tecl
daňový poradce
Termín úterý 13. září 2022
Začátek

9:00 - 13:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Cílem semináře je účastníky blíže seznámit s problematikou kráceného a poměrného nároku na odpočet a úpravy a vyhnout se tak chyb při uplatnění nároku na odpočet DPH a potenciálních doměrků včetně sankcí. Teorie bude proložena praktickými příklady.

Určeno 

Seminář je určen všem, kteří mají zájem seznámit se s daňovou a účetní úpravou  kráceného a poměrného koeficientu, především pro pracovníky daňových oddělení a finančních účtáren a další, kteří se profesně setkávají s kráceným či poměrným nárokem na odpočet DPH.

 

Program:

· Typy nároků na odpočet DPH

· Krácený koeficient a jeho výpočet

· Poměrný koeficient a jeho výpočet

· Souběžné uplatnění kráceného a poměrného nároku na odpočet DPH

· Časové omezení pro krácený či poměrný nárok na odpočet DPH

· Podání dodatečného přiznání při částečném odpočtu DPH

· Majetek vytvořený vlastní činností jako specifikum částečného odpočtu DPH

· Operace ke konci roku – úprava odpočtu, vypořádání odpočtu

· Operace při prodeji či ztrátě aktiva

· Příklady

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 640 Kč
s DPH