Vzdělávací seminář:
Kontrolní vazby v účetnictví pro podnikatele včetně příkladů chybných postupů – příprava pro uzavření účetnictví za zdaňovací období roku 2022

Číslo semináře / VS: 33666

Přednáší Ing. Hana Kovalíková
účetní a daňová poradkyně
Termín středa 16. listopadu 2022
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

Nepodceňujte pravidelnou kontrolu nejen účetních sestav, ale i veškerých dokladů a podkladů.

URČENO

Seminář je určen nejen pro pracovníky účtáren, ale také pro majitele firem, kteří dbají na to, aby účetnictví bylo v pořádku, a proto chtějí základům účetnictví porozumět. Určeno pro podnikatelskou sféru.

Na semináři se naučíte pracovat s účetními sestavami, a také s ostatními potřebnými podklady a doklady, které jsou nezbytné pro správně vedené a vykazovné účetnictví. Určité kontrolní vazby pomohou najít případné chyby a omyly v účetnictví.

 

OBSAH

• přehled platných účetních předpisů a metod pro podnikatele, kteří vedou účetnictví,  

• doklady, dokumenty a podklady ppotřebné pro správné vedení účetnictví a pro provádění kontrol,  

• nejčastěji se objevující účetní případy ve třídách 0, 1, 2, 3, 5 a 6,  

• seznámení s případy, kde se objevují chyby v zaúčtování, např. účtování záloh a zahraničních faktur,  

• předvedení analytického členění ve třídě 5, a to s vazbou na zákon o daních z příjmů, tzn. stanovení účtů daňově i nedaňově účinných, 

• vazba na obchodní smlouvy, 

• chyby při uzavírání obchodních smluv, 

• zajištění správné spolupráce jednotlivých oddělení, 

• časté chyby v postupech při kontrole účetních sestav.

Odpovědi na dotazy.

Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 790 Kč
s DPH