Vzdělávací seminář:
Konference: Nový zákon o účetnictví z první ruky

Číslo semináře / VS: 241104

Přednáší kolektiv lektorů
Termín pondělí 4. listopadu 2024
Začátek

10.00 hodin (prezence od 9.15 hodin, předpokládaný konec cca 17.00 hodin)

 

Místo Praha, Teplická 462, Hotel DUO

Program semináře

Prezentace a diskuse k novému zákonu o účetnictví – společná konference Komory daňových poradců ČR a Svazu účetních ČR.

Pro koho je konference určena: Konference je určena pro daňové poradce a účetní a jejich spolupracovníky a širokou veřejnost, která se aktivně zajímá o problematiku zdaňování a účetnictví.

PROGRAM KONFERENCE:  
9:15 – 10:00 Prezence účastníků
10:00 – 10:15
Úvodní slovo – zástupci pořádajících organizací
Mgr. Ing. Magdalena Králová, prezidentka SÚ ČR
Ing. Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR
10:15 – 12.00
Úvodní přednáška k zákonu o účetnictví
JUDr. Ing. Stanislav Kouba, vrchní ředitel sekce Daně a cla MF ČR
Moderátorka: Mgr. Ing. Magdalena Králová 
12:00  – 13:00 Přestávka na oběd
13:00  – 14:30
Klíčová témata zákona o účetnictví
- Základní cíle a principy zákona (koncepční rámec)
- Oceňování v účetnictví – prvotní a následné
- Nová podoba účetních výkazů
- První období vykazování dle nového zákona o účetnictví u prvků, které se budou vykazovat jinak
- Daňová hodnota
Moderátor: Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Prezidia KDP ČR a místopředseda metodické rady SÚ ČR
 
Panelisté:
Ing. Jan Blecha, ředitel odboru Daně a cla MF ČR
Mgr. Simona Hornochová, generální ředitelka GFŘ
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese MF ČR
Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka metodické rady SÚ ČR
Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR
14:30  – 15:00 Přestávka na kávu
15:00  – 16:00
Klíčová témata zákona o účetnictví
- IFRS – povinná a dobrovolná aplikace a daňové dopady
- Funkční měna – nově a první zkušenosti
- Leasingy/nájmy
- Co jiného přinese doprovodný zákon
Moderátor: Ing. Jan Molín, Ph.D., člen Prezidia KDP ČR a místopředseda metodické rady SÚ ČR
 
Panelisté:
Ing. Jan Blecha, ředitel odboru Daně a cla MF ČR
Ing. Josef Medek, Specializovaný finanční úřad
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., prezident Komory auditorů ČR a proděkan Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze
Ing. Alice Šrámková, FCCA, členka metodické rady SÚ ČR
Ing. Zdeněk Urban, vedoucí Sekce účetnictví při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. Libor Vašek, Ph.D., člen katedry finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze
16:00 - 17:00
Neziskové organizace v kontextu zákona o účetnictví
Moderátor:  Ing. Pavel Lampa, člen Sekce neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
 
Panelisté:
Ing. Jaromír Adamec, vedoucí Sekce neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
RNDr. Petr Beránek, člen Sekce neziskových organizací při Odborném kolegiu KDP ČR
Ing. Simona Pacáková, předsedkyně metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních ČR
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., ředitel odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese MF ČR
Ing. Romana Orlová – ředitelka metodiky Finanční úřad pro kraj Vysočina a členka metodické rady pro neziskové organizace Svazu účetních ČR
Mgr. Ladislav Henáč – GFŘ ředitel sekce správy daní
17:00 Závěrečné slovo

 

PARTNEŘI

 

Pro členy SÚ
3 500 Kč
s DPH
Pro ostatní
4 900 Kč
s DPH