Vzdělávací seminář:
Jak zvládat stres a krizové situace

Číslo semináře / VS: 33492

Přednáší PhDr. Miloslav Hrubý
poradce a lektor v oblasti manažerského a osobnostního rozvoje, psycholog
Termín úterý 10. prosince 2019
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

OBSAH 

 • Stres - druhy stresu, vliv stresu, stresové faktory, teorie stresu
 • Co vás stresuje?
 • Typy krizí (krize osobní, sociální, ekonomická aj.)
 • Krizové situace a osobnost
 • Krizové situace v komunikaci
 • Obranné mechanismy při řešení krizových situací
 • Možná řešení konfliktních a krizových situací
 • Náročné situace a stres
 • Umět lépe pracovat s emocemi – svými i emocemi druhých
 • Jak zvládnout své reakce na chování druhých a reakce na konflikt
 • Otevřené vyjadřování svých stanovisek, názorů a pocitů - efektivní sdělení
 • Obrana proti manipulaci
 • Jak se chránit před stresem
 • Možnosti řešení stresu
 • Zvládání stresu, antistresový program
 • Asertivita nejen jako uvědomění si svých práv, ale také povinností
 • Asertivní techniky – přehled
 • Reakce na kritiku (oprávněnou i neoprávněnou)
 • Asertivita a mezilidské vztahy
 • Relaxační techniky
Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH