Vzdělávací seminář:
Hmotný a nehmotný majetek - účetní a daňové aspekty

Číslo semináře / VS: 33780

Přednáší Ing. Petr Kout, CSc.
daňový poradce
Termín čtvrtek 7. listopadu 2024
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Odborný seminář je vhodný pro účetní, ekonomy, daňové metodiky, účetní a daňové poradce.

OBSAH

 • vymezení pojmů z účetního a daňového hlediska, 
 • forma pořízení majetku ve vztahu k účetnictví a daním z příjmů,  
 • ocenění majetku, 
 • účetní a daňové odpisy,
 • technické zhodnocení z podledu účetnictví a daně z příjmů,
 • nejčastější chyby v účtování majetku,  
 • inventární karty, 
 • vnitropodniková směrnice o oceňování a účtování, 
 • vazba majetku na DPH a související majetkové daně, 
 • financování hmotného majetku úvěrem,  
 • omyly a časté chyby v účtování majetku,
 • diskuse.
Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
3 090 Kč
s DPH