Vzdělávací seminář:
Elektronický svět daňařů a účetních

Číslo semináře / VS: 33598

Přednáší RNDr. Milan Vodička
daňový poradce
Termín čtvrtek 11. listopadu 2021
Začátek

9:00 - 13:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

Cílová skupina: účetní, ekonomové, auditoři, daňoví poradci a asistenti

Cíl semináře: seznámit posluchače s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronických podání a komunikace. Zabývá se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat především se správcem daně, ale i dalšími orgány veřejné moci, jsou popsány odlišnosti v soukromoprávním styku. Náplní jsou dále požadavky na digitální písemnosti právního jednání, na možnosti identifikace a autentizace. Zmíněna budou také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Témata:

 • IT novinky v oblasti daní a účetnictví
 • Na čem se pracuje a co se chystá v tzv. eGovernmentu
 • Digitální legislativa – aktuální situace a výhled do budoucna
 • Novela daňového řádu – hlavní změny
 • Nový portál MoJe daně, změny a novinky
 • Podání v oblasti sociálního a zdravotního pojištění
 • Digitální eIdentita, Portál občana – ukázky využití v praxi
 • Písemnosti v elektronické podobě – pohled účetní a daňový
 • Elektronické ověřování údajů – rejstříky, portály, co lze zjistit přes internet
 • Nespolehlivý plátce, riziko ručení, internetové registry DPH a VAT
 • Elektronická daňová tvrzení, specifika pro oblast DPH
 • Ukládání písemností – zajištění neměnnosti a průkaznosti, praktické nástroje
 • Výhody a nevýhody použití emailu, datové schránky, portálů
 • Evropský rozměr – jak je to v EU?
 • Rizika a hrozby v oblasti IT a jak se jim vyhýbat
Pro členy SÚ
2 290 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 590 Kč
s DPH