Vzdělávací seminář:
DPFO a náročnější případy v daňové evidenci

Číslo semináře / VS: 72019

Přednáší RNDr. Petr Beránek
daňový poradce se specializací na daně z příjmů a neziskový sektor, zkušený lektor, VŠ pedagog, člen metodické rady SÚ ČR
Termín středa 6. března 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo sídlo Komory certifikovaných účetních, Hybernská 1009/24, Praha 2 - 1.patro (ICÚ)

Program semináře

•             zdaňované příjmy a jejich rozdělení do § 6 – 10

•             soustavná činnost, podnikání, ekonomická činnost

•             obchodní majetek z hlediska DP a z hlediska DPH

•             zdaňování příjmů společník a jednatelů

•             prodeje bytů, nemovitostí a automobilů z hlediska daně z příjmu a DPH

•             povinnost podat přiznání

•             skutečné a paušální výdaje

•             odpisy majetku ve spoluvlastnictví, zděděného a darovaného majetku

•             odčitatelné položky (dary a další) a slevy na dani

•             ukončení a přerušení podnikání

Daňová evidence

•             nákupy na leasing a na úvěr

•             cizí měny v DE

•             dlouhodobý nehmotný majetek

•             přechod na vykazování paušálem a zpět popř. na vedení účetnictví

 

Seminář pořádáme ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních, z.s.

Pro členy SÚ
2 058 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 140 Kč
s DPH