Vzdělávací seminář:
Dotace v účetnictví a rozpočtu

Číslo semináře / VS: 39434

Přednáší Ing. Nikola Kortanová, Ing. Tomáš Sluka
oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR, vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Termín pondělí 15. listopadu 2021
Začátek

9:00 - 15:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO              

Seminář je určen zejména pro pracovníky (účetní, rozpočtáře, metodiky atd.) a vedoucí ekonomických odborů vybraných účetních jednotek (organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace), auditorům, kontrolorům a účetním poradcům a metodikům.

Cílem semináře je procvičení a prohloubení znalostí v oblasti účetního a rozpočtového zachycení transferů, a to se zaměřením na dotace, příspěvky a náhrady poskytované z veřejných rozpočtů a z rozpočtu Evropské unie. V rámci semináře budou také zdůrazněny postupy při poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel.

Účastníci kurzu si budou moci na modelových příkladech vyzkoušet aplikaci jednotlivých pravidel a postupů podle rozpočtových pravidel a právních předpisů v oblasti účetnictví pro vybrané účetní jednotky.

V průběhu celého kurzu mohou účastníci sdílet své praktické zkušenosti a problémy a diskutovat s lektorem možná alternativní řešení.

OBSAH       

 • Vymezení transferů v právních předpisech v oblasti účetnictví a v rozpočtu
 • Základní východiska a pravidla pro poskytování dotací, příspěvků a náhrad podle rozpočtových pravidel
 • Aplikace vyhlášky o finančním vypořádání při vyúčtování dotací 
 • Zatřiďování příjmů a výdajů z dotací, příspěvků a náhrad do položek rozpočtové skladby, včetně praktické aplikace jednotlivých rozpočtových položek
 • Požadavky na vedení účetnictví v případě dotací poskytovaných z rozpočtu Evropské unie
 • ČÚS č. 703 – Transfery
  • transfery poskytované s vyúčtováním a bez vyúčtování 
  • investiční a neinvestiční (provozní) transferů
  • vratky transferů
 • ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku a ČÚS č. 709 – Vlastní zdroje
  • transferový podíl
  • časové rozlišení investičního transferu
  • investiční příspěvek 

 

Vedoucí úředníci a úředníci dle zákona č. 312/2002 Sb. obdrží po ukončení semináře osvědčení o absolvování vzdělávací akce (akreditace MV ČR). V této souvislosti žádáme posluchače, kterých se akreditace týká, o uvedení následujících údajů v přihlášce: titul, jméno, příjmení, datum a místo narození.
Podle zákona o DPH je vložné pro zmíněné posluchače osvobozeno od DPH.

Pro členy SÚ
2 890 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH