Vzdělávací seminář:
Digitální novinky pro účetní a daňové poradce

Číslo semináře / VS: 112019

Přednáší MVDr. Milan Vodička
daňový poradce
Termín čtvrtek 4. dubna 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo sídlo Komory certifikovaných účetních, Hybernská 1009/24, Praha 2 - 1.patro (ICÚ)

Program semináře

  • Hlavní trendy vývoje elektronizace společnosti a profesí účetních, daňových poradců a dalších.
  • Vliv IT na správu daní a účetnictví, náhrada papírové formy dokumentů.
  • Proměny státní správy (eGovenment).
  • Elektronická komunikace se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci.
  • jaké jsou požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování, a ukládání, digitální přílohy, cloud.
  • QR kódy a jejich využití.
  • Aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Seminář pořádáme ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních, z.s.

Pro členy SÚ
1 654 Kč
bez DPH
Pro ostatní
2 140 Kč
bez DPH