Vzdělávací seminář:
Daňový řád pro pokročilé

Číslo semináře / VS: 33618

Přednáší Ing. Miloslav Kopřiva
pracovník Finančního úřadu
Termín úterý 7. června 2022
Začátek

9:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, Praha 3

Program semináře

Časová dotace: 7 hodin (9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)

Program:

 • Zastupování (pověřenec vs. zástupce, substituční zastoupení)
 • Lhůty (možnosti prodloužení, stavení, přerušení, navrácení v předešlý stav)
 • Podání (vady podání a jejich důsledky)
 • Daňová informační schránka
 • Systém lhůt pro podání daňových přiznání k daním z příjmů (složité případy)
 • Daňová přiznání ve zvláštních případech (úmrtí, zrušení PO bez likvidace nebo s likvidací, insolvence)
 • Kontrolní postupy (dokazování, přenášení důkazního břemene)
 • Opravné a dozorčí prostředky (odvolání, námitka, obnova řízení, přezkum)
 • Záloha na daňový odpočet (složité případy)
 • Přeplatek a možnosti nakládání s ním (na žádost, z moci úřední)
 • Sankční systém (pokuty, penále, úroky)
 • Úroky hrazené správcem daně
 • Prominutí daně a příslušenství daně
Pro členy SÚ
2 690 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH