Vzdělávací seminář:
Daňové a účetní problémy podnikající fyzické osoby

Číslo semináře / VS: 102019

Přednáší RNDr. Ivan Brychta
daňový poradce
Termín středa 20. března 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 13.00 hodin)

Místo sídlo Komory certifikovaných účetních, Hybernská 1009/24, Praha 2 - 1.patro (ICÚ)

Program semináře

- problematika spojená se zahájením podnikání (registrace nejen k daním)
- obchodní majetek („vklad“ majetku do podnikání, zásoby pořízené před zahájením podnikání),
postup při uplatnění nákladů (možnosti odpisování apod.)
- možnosti vykazovat výdaje (náklady) z pohledu daní z příjmů (vedení účetnictví, daňové
evidence, vykazování výdajů procentem z příjmů, daň stanovená paušální částkou)
- postup při podnikání v rámci společnosti bez právní osobnosti (klady a zápory), podnikání
s pomocí spolupracujících osob a v rámci rodinného podniku (postup zdanění, povinnosti)
- principy zdanění fyzické osoby (postup v případě kombinace více druhů příjmů, zejména souběh
se závislou činnosti a s nájmem nemovitých věcí)
- problematika DPH (kdy se registrovat, základní povinnosti)
- povinnosti ve vztahu k dalším daním (daň z nemovitých věcí, silniční) a pojistným zákonům
(placení záloh, podávání přehledů)
- základní povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců z pohledu daní a pojistných odvodů
- problematika přerušení, ukončení podnikání, úmrtí fyzické osoby

Seminář pořádáme ve spolupráci s Komorou certifikovaných účetních, z.s.

Pro členy SÚ
1 479 Kč
bez DPH
Pro ostatní
1 892 Kč
bez DPH