Vzdělávací seminář:
Daň z příjmů ze závislé činnosti v praxi

Číslo semináře / VS: 33657

Přednáší Ing. Marie Hajšmanová
specialistka na mzdové účetnictví, soudní znalkyně v oboru mezd a účetnictví
Termín pondělí 12. prosince 2022
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD OD LEDNA 2023 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ ZA ROK 2022

 

OBSAH

Stanovení daňové povinnosti při měsíční výplatě mezd

 • základní přehled o výpočtu  měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti – příjmy od daně osvobozené, zdanění zálohou na daň nebo srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, slevy na poplatníka uplatňované při stanovení záloh na daň,
 • měsíční výpočet daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti  od ledna 2023 – změny v  závislosti na výši minimální mzdy  a další změny,
 • stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti při poskytnutí služebního auta i pro soukromé účely, změny u  nízkoemisního motorového vozidla,
 • důsledek pracovně právní úpravy home office v daňových povinnostech zaměstnavatele,
 • stravenkový paušál a další benefity směřující do sociálních podmínek zaměstnanců (stravenkový paušál, stravenky, sociální výpomoci, dary zaměstnancům na charitativní  a humanitární účely, příspěvky zaměstnavatele na rehabilitace, masáže, nadstandardní zdravotní péči apod.),
 • daňové zvýhodnění na vyživované děti,  soustavná příprava na budoucí povolání – související otázky, které jsou stále centrem zájmu.

 

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob

 • přehled zásad pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti,
 • změny limitů pro podání přiznání k dani z příjmů – kombinace příjmů ze závislé činnosti, OSVČ a ostatních příjmů,
 • žádost o provedení ročního zúčtování záloh,
 • prokazování slev na dani a uplatněném snížení ročního základu daně o nezdanitelné částky, přehled podmínek a dokladů pro jejich prokazování,
 • změny pro bezúplatné plnění (dary) pro snížení základu daně za rok 2022 – rozšíření okruhu účelů daru a osob, kterým je možné dary s uplatněním daňových výhod poskytnout, nové limity pro snížení základu daně z titulu poskytnutí darů,
 • sleva na dani na vyživovanou manželku, nový  přístupu k posuzování příjmů manželky,
 • zpětné změny daňového zvýhodnění na vyživované děti při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka,
 • nově v ročním zúčtování záloha na daň za rok 2022
  • sleva na dani v případě zastavení exekuce,
  • podpora Ukrajiny – daňové souvislosti.

 

​Vzory tiskopisů pro roční zúčtování za rok 2022 a uplatňování slev na dani v roce 2023

Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH