Vzdělávací seminář:
Daň z příjmů fyzických osob 2021/2022

Číslo semináře / VS: 33605

Přednáší Ing. Jaroslav Veselka
certifikovaný účetní, daňový poradce
Termín pátek 18. února 2022
Začátek

9:00 - 16:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, Praha 3

Program semináře

Cílem semináře je výklad daně z příjmů fyzických osob podle aktuálních právních předpisů pro zdaňovací období roku 2021 a 2022. Obsahem bude rozbor problematiky podle zákona o daních z příjmů, Pokynu GFŘ D-22, daňového řádu a dalších souvisejících právních norem. 

 • Daňová rezidentura fyzických osob
 • Předmět daně a osvobození od daně
 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy ze samostatné činnosti
 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy
 • Základ daně, části snižující základ daně a položky odčitatelné od základu daně
 • Stanovení daně z příjmů fyzických osob
 • Mezinárodní zdanění příjmů fyzických osob
 • Diskuse
Pro členy SÚ
2 590 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 890 Kč
s DPH