Vzdělávací seminář:
Časté účetní chyby a omyly

Číslo semináře / VS: 33581

Přednáší Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce
Termín pondělí 15. listopadu 2021
Začátek

9:00 - 14:00

Místo ICSÚ, Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen především podnikatelům, účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům.

OBSAH

  • hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů,
  • technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení,
  • cizí měna v účetnictví a daních – správné postupy a časté chyby,
  • vybrané otázky ve vztahu k účtování rezerv a jejich daňové posouzení,
  • škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH Pohledávky z pohledu změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva a související daňové změny,
  • zdravotní a sociální pojištění v účetnictví a daňové vyhodnocení,
  • sankce z obchodních vztahu z pohledu účtování a daňového posouzení.
Pro členy SÚ
2 390 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH