Vzdělávací seminář:
ČASTÉ ÚČETNÍ CHYBY A OMYLY

Číslo semináře / VS: 33523

Přednáší Tomáš Líbal
účetní a ekonomický poradce
Termín středa 13. května 2020
Začátek

9:00 - 14:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 13000 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen především podnikatelům, účetním, ekonomům, účetním a daňovým poradcům.

OBSAH

  • Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví, rozdělení, oceňování, účetní zachycení, dopad na základ daně z příjmů
  • Technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku – odlišnost účetního a daňového vymezení
  • Cizí měna v účetnictví a daních – správné postupy a časté chyby
  • Vybrané otázky ve vztahu k účtování rezerv a jejich daňové posouzení
  • Škody a manka, vymezení, účtování, vazba na základ daně z příjmů a DPH Pohledávky z pohledu změn, které přinesla rekodifikace soukromého práva a související daňové změny
  • Zdravotní a sociální pojištění v účetnictví a daňové vyhodnocení
  • Sankce z obchodních vztahu z pohledu účtování a daňového posouzení

 

Pro členy SÚ
2 190 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 690 Kč
s DPH