Vzdělávací seminář:
AKTUALITY A ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ A DANÍCH 2020

Číslo semináře / VS: 33501

Přednáší Tomáš Líbal, Ing. Petr Kout
účetní a ekonomický poradce, daňový poradce
Termín středa 26. února 2020
Začátek

9:00 - 16:00 hod.

Místo Vinohradská 2022/125, 130 00 Praha 3

Program semináře

URČENO

Seminář je určen finančním manažerům, hlavním účetním, účetním, daňovým poradcům a auditorům.

OBSAH

Na semináři se seznámíte s aktuálními změnami v daňových, účetních a souvisejících předpisech platných od roku 2019 popř. připravovanými pro rok 2020. Odborníci na účetnictví a daně s bohatými zkušenostmi ze své praxe vám poskytnou provázaný výklad změn v daňových předpisech a jejich dopad na účetnictví podnikatelských subjektů.

  • EET – předmět evidence tržeb, formální náležitosti pro evidovanou tržbu, tržby vyloučené z evidence, zvláštní režim evidence tržeb, odpovědnost za evidenci tržeb, rozsah zasílaných údajů, údaje na účtence
  • DPH – rozšíření uplatňování druhé snížené sazby, podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, pravidla pro dodání zboží v řetězci, režim skladu (call-off stock), změny u zvláštního režimu pro cestovní službu, osvobození od daně při vývozu zboží, změny u finančního leasingu
  • Daň z příjmů – změny související s transpozicí směrnice proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do zákona (omezení výpůjčních výdajů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností), omezení osvobození příjmů z hazardních her, rozšíření institutu osvobození od daně z příjmů u příjmů plynoucích poplatníkům daně z příjmů právnických osob
  • Daň z nemovitých věcí – změny u daně z pozemků, na nichž se nachází vybrané významné krajinné prvky, změny místních koeficientů
  • Místní poplatky – nový poplatek z pobytu (z ubytování)
  • Daňový řád - změny sazeb u příslušenství daně
  • Změny v souvisejících předpisech – zdravotní a sociální pojištění aj.
Pro členy SÚ
2 490 Kč
s DPH
Pro ostatní
2 990 Kč
s DPH