Vzdělávací seminář:
Změny v účetnictví podnikatelů – vybrané interpretace Národní účetní rady

Číslo semináře / VS: 21904

Pořádá Svaz účetních Hradec Králové, z.s.
Přednáší Ing. Alice Šrámková
daňová poradkyně, certifikovaná účetní - členka KCÚ, Praha
Termín středa 6. února 2019
Začátek

9.00 hodin (prezence od 8.30 hodin, předpokládaný konec cca 14.00 hodin)

Místo NOVÉ ADALBERTINUM, Velké náměstí 32, Hradec Králové

Program semináře

1.Činnost Národní účetní rady, proces tvorby interpretací
2.Vybrané interpretace či jejich pracovní návrhy
a)Cizí měny a kurzové rozdíly
i.dohadné položky v cizí měně
ii.ocenění nabyté cizoměnové pohledávky
iii.časové rozlišení a cizí měna
iv.dotace (cizoměnové, okamžik zachycení, vrácení dotací)
b)Opravy chyb a změny v účetních odhadech
c)Rezervy na likvidace
d)Struktura přehledu o změnách ve vlastním kapitálu
e)Pobídky v nájemních vztazích
f)Výzkum a vývoj - návrh
g)Zákaznické věrnostní programy - návrh
h)Zaměstnanecké benefity - návrh
3.Novela vyhlášky 500/2002 platná por účetní období začínající po 1. 1. 2018

Pro členy SÚ
1 735 Kč
s DPH
Pro ostatní
1 901 Kč
s DPH